http://goo.gl/aifZ8l

ViewView

大眾銀行小額信貸View

View中央社View

Description Toggle

ViewViewView

包括國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、元大人壽都已經宣布啟動因應颱風來襲的服務。

View

1 - 25 / 30

ViewView

var t_MediaGalleryBobaSpotlight_end = new Date().getTime();View

Share to Pinterest

Previous imageNext image

View

台中身分證借款

雲林借錢Share to FacebookView

var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();

View

View公教信用貸款利率比較

View

(中央社記者田裕斌台北7日電)中央氣象局發布強颱尼伯特陸上颱風警報,壽險業不敢大意,全面啟動緊急應變服務措施,若有受災戶可以撥打24小時服務專線,向投保的壽險公司洽詢。

View

車貸轉貸View

銀行車貸 lineViewViewViewViewViewView

View

青年貸款利率

ViewView

尼伯特橫掃花東 國軍投入復原(1) (圖)壽險業在颱風期間若有受災戶提供的服務內容包括24小時服務專線不打烊、主動理賠、緩繳保費、保單借款免息、房貸本金利息緩繳、補發保單免費、預付醫療保險金,也有保險公司結合集團資源,提供道路救援及生命關懷協助。

不過,各壽險業保費緩繳、保單借款免息、房貸本金利息緩繳的內容及期間不一,有需要的保戶最好還是與保戶服務專線確認後再行申請。1050707

1 / 30View

View

2016年7月9日週六 台北標準時間下午12時55分Share to Twitter

Closevar lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="2144404922";


C2951B8ECC6B8F20
arrow
arrow

    cvb13r1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()